İnternet Yazılım Çözümleri

Devexpress Combobox seçimi temizleme

Ne varki bunda diyenleri duyar gibiyim. Ancak comboxda ki seçimi resetlemek bazen can sıkıcı olabiliyor ama bunun için çok kolay bir yöntem var arşivlemeden geçmek istemedim.

1.Yontem : klavyeden silme işlemini kontrol ederek temizlemek

<dx:ASPxComboBox ID="ASPxComboBox2" runat="server" ValueType="System.Int32" NullText="[Select Item]">
  <ClientSideEvents KeyDown="function(s, e) { 
    if(e.htmlEvent.keyCode == 46 /* Delete */);
      s.SetValue(null);
  }" />
  <Items>
    <dx:ListEditItem Value="1" Text="One" />
    <dx:ListEditItem Value="2" Text="Two" />
    <dx:ListEditItem Value="3" Text="Three" />
  </Items>
</dx:ASPxComboBox>

2.Yontem : bir buton yardımıyla seçimi temizlemek


<dx:ASPxComboBox ID="ASPxComboBox1" runat="server" ValueType="System.Int32" NullText="[Select Item]">
  <Buttons>
    <dx:EditButton Image-IconID="actions_clear_16x16" />
  </Buttons>
  <ClientSideEvents ButtonClick="function(s, e) { 
    if(e.buttonIndex == 0);
      s.SetValue(null);
  }" />
  <Items>
    <dx:ListEditItem Value="1" Text="One" />
    <dx:ListEditItem Value="2" Text="Two" />
    <dx:ListEditItem Value="3" Text="Three" />
  </Items>
</dx:ASPxComboBox>