İnternet Yazılım Çözümleri

Repeater içinde Dropdown Selected

.net repeater içinde ki dropdownlist kontrolune ulaşıp Item'e selected değeri atamak....

Repeater ItemDataBound olayına kucuk bir mudahale edeceğiz.


DropDownList cmbDurum = e.Item.FindControl("cmbDurum") as DropDownList;
Label lblDurum = e.Item.FindControl("lblDurum") as Label;
for (int i = 0; i < cmbDurum.Items.Count; i++)
{
      if (lblDurum.Text == cmbDurum.Items[i].Value)
         cmbDurum.Items[i].Selected = true;
      else
         cmbDurum.Items[i].Selected = false;
}