İnternet Yazılım Çözümleri

Sql Sonsuz Kategori

Çoğu zaman ihtiyacımız olur sonsuz kategoriler. kimi zaman yetkilendirme için kimi zaman ürün listelemek için.


WITH CTE (Id) AS 
select Id from kategori WHERE Id = 3 
UNION ALL 
select C.Id FROM kategori AS C ,CTE WHERE C.ParentId=CTE.Id 

select * from kategori as A inner join CTE on CTE.Id=A.Id